Program
 

Om Hafrsfjord Rotary Klubb


Styret


Komiteer


Medlemmer


Arkivet


Linker

 

hjem..

Aktuelt:

Om stiftelsen i 1971.
Av Fredrik Oxaal
Stiftelsen av Hafrsfjord Rotary Klubb i 1971

Høsten 1970 ble jeg ringt opp av Odmund Møllerop, president i Stavanger RC og Stavanger Vest RC skulle opprette 2 nye klubber i området og skulle være fadderklubb for hver sin nye klubb, h.h.v. Hafrsfjord og Gandsfjord RCs. Jeg sa meg interessert og Møllerop sendte meg endel informasjonsmateriale.

Stavanger RC skulle ha ansvar for Hafrsfjord RC. Jeg ble en stund senere, 14 januar 1971, kalt inn til et møte på Atlantic Hotel med distriktsguvernøren for daværende distrikt 128, Claus E. Feyling, styrene i de to Stavanger klubbene og personene som hadde sagt seg villige til  å være med i opprettelsen av de nye klubber. Einar Anda var, så vidt jeg husker, guvernørens representant for opprettelsen av Hafrsfjord RC.

Foruten meg selv møtte Johan Stray Tønnesen, Christian Falck, Nils Henrik Bemau, og Asbjørn Fjeld som under tilsyn av Odmund Møllerop og Einar Anda skulle stå for selve arbeidet med å finne frem til personer som var interessert i å bli med i den nye rotary klubben, Hafrsfjord RC.

Arbeidet gikk greitt. Vi fikk status som "provisional club" og klubbens 22 medlemmer kom sammen på Esso Motor Hotel ved Tjensvollkrysset 23 mars 1971 for å velge styret for rotaryåret 1971/72 og fastlegge klubbens lover og vedtekter.

Resultatet av valget ble:

Charterpresident Fredrik Oxaal
Visepresident Johan Stray Tønnesen
Sekretær Nils Henrik Bernau
Kasserer Christian Falck
Styremedlem Asbjørn Fjeld

I mars 1971 ble de nødvendige søknadspapirer sendt via Guvernøren til Rotary International.

Klubben begynte sine møter umiddelbart. Møtested var Esso Motor Hotell. I den første tiden fikk vi meget god støtte og hjelp fra diverse medlemmer av Stavanger RC. I april 1971 ble Hafrsfjord RC godkjent som ny klubb og opptatt i Rotary International. Vår charterdato er 13 april 1971.

Allerede i slutten av april måtte vår sekretær N H Bernau forlate Stavanger for å overta en ny stilling et annet sted. Christian Falck overtok som klubbens sekretær og Ernst Bruder rykket inn i styret som kasserer. Fra og med 15 juni skiftet vi møtested til Alstor Hotel.

Våre charterpapirer ble overakt oss av guvernør Claus Feyling ved en spesiell seremoni på Atlantic Hotell den 5 juni 1971, i tilknytning til festen ved distrikt 128's Distriktskonferanse 4-6 juni 1971.

Den 17 august 1971 kom D. 128's nye guvernør Joachim Rønneberg på besøk. Han var en dyktig inspirator og ga oss mange nyttige råd og anvisninger. Hafrsfjord Rotary Klubb fikk således en meget god start.

Stavanger 9 august 1998  - Fredrik Oxaal

P.S.
I 1970 var det bare 4 rotarydistrikter i Norge og Stavanger tilhørte D. 128. I 1973/74 ble Norge delt i 6 rotarydistrikter og vårt distrikt ble D 125. I 1977/78 ble distriktsnummeret endret til 225. I 1985 ble det opprettet enda et distrikt i Norge, D 226. I 1990/91 ble vårt distriktnummer endret til 2250.
(Revidert 19/8/98) D.S

 

 

   

 

 
  Hafrsfjord Rotary
Distrikt 2250

Møtetid:      Tirsdager klokken 1815 - 1915 (oppmøte klokken 1800)
Møtested:   Alstor Hotel      Tjensvollveien 31, 4021 Stavanger